ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

Οι πολιτικές της P&G για την επιχειρηματική συμπεριφορά απορρέουν από το τρίπτυχο Σκοπός, Αξίες, Αρχές. Οι πολιτικές μας είναι δηλώσεις επιδιώξεων για την εφαρμογή του τριπτύχου Σκοπός, Αξίες, Αρχές σε γενικά, μείζονος σημασίας θέματα και κοινωνικές προσδοκίες. Παρότι η P&G ανταγωνίζεται έντονα για να εξασφαλίσει ηγετική θέση και επιχειρηματική επιτυχία, την Εταιρεία δεν την ενδιαφέρουν μόνο τα αποτελέσματα μα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά επιτυγχάνονται. Ποτέ δεν θα υποθάλψουμε ούτε θα ανεχθούμε απόπειρες ή ενέργειες για την επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω παράνομων ή ανήθικων δοσοληψιών πουθενά στον κόσμο. Κάντε κλικ για να μάθετε περισσότερα για μια συγκεκριμένη πολιτική.