Νομικές Πληροφορίες

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 151 24
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 003818801000
ΑΦΜ: 094016789
Στοιχεία Επικοινωνίας: 800-11-23000PROCTER & GAMBLE HELLAS SINGLE MEMBER LTD
Address: Agiou Konstantinou 49, Maroussi Attica, Postcode 151 24
Commercial Registry Identification No: 003818801000
Tax ID No: 094016789
Contact details: 800-11-23000