Ηγεσία

Μια ομάδα που σκέφτεται το μέλλον

Η προσέγγισή μας όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας χαρακτηρίζει την P&G. Έχουμε ορίσει μια σαφή, αυστηρή πορεία για την ανάδειξη ηγετών και την ανάπτυξη σε κάθε επιχείρηση και περιοχή, σε κάθε επίπεδο. Ως εκ τούτου, η ποικιλόμορφη ηγετική μας ομάδα διαμορφώνει το μέλλον μας με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ζωής των καταναλωτών σήμερα και στο μέλλον.

David S. Taylor

David Taylor - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Chairman of the Board, President and Chief Executive Officer

Jon R. Moeller

Jon R. Moeller - Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Οικονομικός Διευθυντής

Vice Chairman, Chief Operating Officer and Chief Financial Officer

Steven D. Bishop

Steven Bishop - Διευθύνων Σύμβουλος – Φροντίδα Υγείας

Chief Executive Officer – Health Care

Gary Coombe

Gary Coombe - Διευθύνων Σύμβουλος – Περιποίηση

Chief Executive Officer – Grooming

Mary Lynn Ferguson-McHugh

Mary Lynn Ferguson-McHugh - Διευθύνων Σύμβουλος – Επιχειρήσεις Οικογενειακής Φροντίδας και P&G

Chief Executive Officer – Family Care and P&G Ventures

Fama Francisco

Fama Francisco - Διευθύνων Σύμβουλος – Βρεφική και Γυναικεία Φροντίδα

Chief Executive Officer – Baby and Feminine Care

Shailesh G. Jejurikar

Shailesh G. Jejurikar - Διευθύνων Σύμβουλος – Περιποίηση Υφασμάτων και Οικιακή Φροντίδα

Chief Executive Officer – Fabric and Home Care

R. Alexandra Keith

R. Alexandra Keith - Διευθύνων Σύμβουλος – Ομορφιά

Chief Executive Officer – Beauty

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Laura Becker

Laura Becker - Πρόεδρος – Υπηρεσίες Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

President – Global Business Services

Vittorio Cretella

Vittorio Cretella

Chief Information Officer

Jennifer Davis

Jennifer Davis - Πρόεδρος – Γυναικεία Περιποίηση

President – Feminine Care

Kathleen B. Fish

Kathleen B. Fish - Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Chief Research, Development and Innovation Officer

Paul Gama

Paul Gama - President – Personal Health Care

President – Personal Health Care

Tracey Grabowski

Tracey Grabowski - Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων

Chief Human Resources Officer

Virginie Helias

Virginie Helias - Chief Sustainability Officer

Chief Sustainability Officer

Henry Karamanoukian

Henry Karamanoukian - Πρόεδρος – Go-to-Market, Κίνα και Περιποίηση Μαλλιών, Ευρύτερη Κίνα

President – Go-to-Market, China and Hair Care, Greater China

Deborah P. Majoras

Deborah P. Majoras - Διευθυντής και Γραμματέας Νομικής Υπηρεσίας

Chief Legal Officer and Secretary

Shelly McNamara

Shelly McNamara - Ανώτερος Αντιπρόεδρος – Διευθυντής Διαφορετικότητας & Ένταξης και Ανθρωπίνων Πόρων, Εταιρικοί ρόλοι

Chief Equality & Inclusion Officer Executive Vice President - Human Resources

Julio Nemeth

Julio Nemeth - Διευθυντής Προμηθειών

Chief Product Supply Officer

Ken Patel

Ken Patel - Chief Ethics & Compliance Officer and Chief Patent Counsel

Chief Ethics & Compliance Officer and Chief Patent Counsel

Juan Fernando Posada

Juan Fernando Posada - Πρόεδρος – Λατινική Αμερική

President – Latin America

Matthew S. Price

Matthew S. Price - Πρόεδρος – Ευρύτερη Κίνα

President – Greater China

Sundar Raman

Sundar Raman - Πρόεδρος – Φροντίδα Υφασμάτων, Βόρεια Αμερική και Επαγγελματίας P&G

President – Home Care and P&G Professional

Valarie Sheppard

Valarie Sheppard - Λογιστής και Ταμίας και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - Επικεφαλής Μετάβασης Εταιρείας

Controller and Treasurer, and Executive Vice President - Company Transition Leader

Mindy Sherwood

Mindy Sherwood - Πρόεδρος– Global Walmart

President – Global Walmart

Kirti Singh

Kirti Singh - Διευθυντής Ανάλυσης και Διερεύνησης Δεδομένων

Chief Analytics and Insights Officer

Markus Strobel

Markus Strobel - Προέδρος – Παγκόσμια Ατομική Φροντίδα και Περιποίηση Επιδερμίδας

President – Skin & Personal Care

Magesvaran Suranjan

Magesvaran Suranjan - Πρόεδρος – Ασία/Ειρηνικός, Μέση Ανατολή και Αφρική

President – Asia Pacific, Middle East and Africa

Carolyn Tastad

Carolyn Tastad - Πρόεδρος Ομίλου – Βόρεια Αμερική και Διευθυντής Πωλήσεων

Group President – North America and Chief Sales Officer

Monica Turner

Monica Turner - Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Πωλήσεις, Βόρεια Αμερική

President - Sales, North America