Ηγεσία

Μια ομάδα που σκέφτεται το μέλλον

Η προσέγγισή μας όσον αφορά τη διοίκηση της εταιρείας χαρακτηρίζει την P&G. Έχουμε ορίσει μια σαφή, αυστηρή πορεία για την ανάδειξη ηγετών και την ανάπτυξη σε κάθε επιχείρηση και περιοχή, σε κάθε επίπεδο. Ως εκ τούτου, η ποικιλόμορφη ηγετική μας ομάδα διαμορφώνει το μέλλον μας με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ζωής των καταναλωτών σήμερα και στο μέλλον.

David S. Taylor

David Taylor - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Jon R. Moeller

Jon R. Moeller - Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Οικονομικός Διευθυντής

Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Οικονομικός Διευθυντής

Steven D. Bishop

Steven Bishop - Διευθύνων Σύμβουλος – Φροντίδα Υγείας

Διευθύνων Σύμβουλος – Φροντίδα Υγείας

Gary Coombe

Gary Coombe - Διευθύνων Σύμβουλος – Περιποίηση

Διευθύνων Σύμβουλος – Περιποίηση

Mary Lynn Ferguson-McHugh

Mary Lynn Ferguson-McHugh - Διευθύνων Σύμβουλος – Επιχειρήσεις Οικογενειακής Φροντίδας και P&G

Διευθύνων Σύμβουλος – Οικογενειακή Φροντίδα και επιχειρίσεις P&G

Fama Francisco

Fama Francisco - Διευθύνων Σύμβουλος – Βρεφική και Γυναικεία Φροντίδα

Διευθύνων Σύμβουλος – Βρεφική και Γυναικεία Φροντίδα

Shailesh G. Jejurikar

Shailesh G. Jejurikar - Διευθύνων Σύμβουλος – Περιποίηση Υφασμάτων και Οικιακή Φροντίδα

Διευθύνων Σύμβουλος – Περιποίηση Υφασμάτων και Οικιακή Φροντίδα

R. Alexandra Keith

R. Alexandra Keith - Διευθύνων Σύμβουλος – Ομορφιά

Διευθύνων Σύμβουλος – Ομορφιά

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Laura Becker

Laura Becker - Πρόεδρος – Υπηρεσίες Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Πρόεδρος – Υπηρεσίες Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Craig Buchholz

Craig Buchholz - Διευθυντής Επικοινωνίας

Διευθυντής Επικοινωνίας

Jennifer Davis

Jennifer Davis - Πρόεδρος – Γυναικεία Περιποίηση

Πρόεδρος – Γυναικεία Περιποίηση

Philip J. Duncan

Philip Duncan - Διευθυντής Σχεδιασμού

Διευθυντής Σχεδιασμού

Thomas M. Finn

Thomas M. Finn - Πρόεδρος – Ατομική Υγειονομική Φροντίδα

Πρόεδρος – Ατομική Φροντίδα Υγείας

Kathleen B. Fish

Kathleen B. Fish - Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Tracey Grabowski

Tracey Grabowski - Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων

Henry Karamanoukian

Henry Karamanoukian - Πρόεδρος – Go-to-Market, Κίνα και Περιποίηση Μαλλιών, Ευρύτερη Κίνα

Πρόεδρος – Go-to-Market, Κίνα και Περιποίηση Μαλλιών, Ευρύτερη Κίνα

Deborah P. Majoras

Deborah P. Majoras - Διευθυντής και Γραμματέας Νομικής Υπηρεσίας

Διευθυντής και Γραμματέας Νομικής Υπηρεσίας

Shelly McNamara

Shelly McNamara - Ανώτερος Αντιπρόεδρος – Διευθυντής Διαφορετικότητας & Ένταξης και Ανθρωπίνων Πόρων, Εταιρικοί ρόλοι

Ανώτερος Αντιπρόεδρος – Διευθυντής Διαφορετικότητας & Ένταξης και Ανθρωπίνων Πόρων, Εταιρικές Λειτουργίες

Julio Nemeth

Julio Nemeth - Διευθυντής Προμηθειών

Διευθυντής Προμηθειών

Javier Polit

Javier Polit - Διευθυντής Τμήματος Πληροφοριών

Διευθυντής Τμήματος Πληροφοριών

Juan Fernando Posada

Juan Fernando Posada - Πρόεδρος – Λατινική Αμερική

Πρόεδρος – Λατινική Αμερική

Matthew S. Price

Matthew S. Price - Πρόεδρος – Ευρύτερη Κίνα

Πρόεδρος – Ευρύτερη Κίνα

Marc S. Pritchard

Marc S. Pritchard - Διευθυντής Μάρκας

Διευθυντής Μάρκας

Sundar Raman

Sundar Raman - Πρόεδρος – Φροντίδα Υφασμάτων, Βόρεια Αμερική και Επαγγελματίας P&G

Πρόεδρος – Φροντίδα Υφασμάτων, Βόρεια Αμερική και Επαγγελματικά προϊόντα P&G

Valarie Sheppard

Valarie Sheppard - Λογιστής και Ταμίας και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - Επικεφαλής Μετάβασης Εταιρείας

Λογιστής και Ταμίας και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - Επικεφαλής Μετάβασης Εταιρείας

Mindy Sherwood

Mindy Sherwood - Πρόεδρος– Global Walmart

Πρόεδρος– Global Walmart

Kirti Singh

Kirti Singh - Διευθυντής Ανάλυσης και Διερεύνησης Δεδομένων

Διευθυντής Ανάλυσης και Διερεύνησης Δεδομένων

Markus Strobel

Markus Strobel - Προέδρος – Παγκόσμια Ατομική Φροντίδα και Περιποίηση Επιδερμίδας

Προέδρος – Παγκόσμια Ατομική Φροντίδα και Περιποίηση Επιδερμίδας

Magesvaran Suranjan

Magesvaran Suranjan - Πρόεδρος – Ασία/Ειρηνικός, Μέση Ανατολή και Αφρική

Πρόεδρος – Ασία/Ειρηνικός, Μέση Ανατολή και Αφρική

Loïc Tassel

Loïc Tassel - Πρόεδρος – Ευρώπη

Πρόεδρος – Ευρώπη

Carolyn Tastad

Carolyn Tastad - Πρόεδρος Ομίλου – Βόρεια Αμερική και Διευθυντής Πωλήσεων

Πρόεδρος Ομίλου – Βόρεια Αμερική και Διευθυντής Πωλήσεων

Monica Turner

Monica Turner - Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Πωλήσεις, Βόρεια Αμερική

Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Πωλήσεις, Βόρεια Αμερική