Διοικηση

Μια ομάδα με όραμα για το μέλλον

Ο τρόπος με τον οποίο ηγούμαστε είναι χαρακτηριστικός της P&G. Δημιουργήσαμε ένα σαφές, εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων για τη δημιουργία ηγετών και ανάπτυξης σε κάθε δραστηριότητα, σε κάθε περιοχή και σε κάθε επίπεδο. Ως εκ τούτου, η πολύμορφη διοικητική ομάδα μας διαμορφώνει το μέλλον μας με τις εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρίες της για να βελτίωση της ζωής των καταναλωτών σήμερα και στο μέλλον.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

David S. Taylor

David Taylor - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Εταιρείας και Γενικός Διευθυντής της P&G

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Laura Becker

Laura Becker

Πρόεδρος – Υπηρεσίες Παγκόσμιας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Steven D. Bishop

Steven Bishop - Πρόεδρος Ομίλου, Παγκόσμιος Κλάδος Φροντίδας Υγείας

Διευθύνων Σύμβουλος – Φροντίδα Υγείας

Craig Buchholz

Craig Buchholz

Διευθυντής Επικοινωνίας

Gary Coombe

Πρόεδρος, Παγκόσμιος Κλάδος Ξυρίσματος

Διευθύνων Σύμβουλος – Περιποίηση

Jennifer Davis

Jennifer Davis

Πρόεδρος – Γυναικεία Περιποίηση

Philip J. Duncan

Philip Duncan - Υπεύθυνος Παγκόσμιου Σχεδιασμού

Διευθυντής Σχεδιασμού

Mary Lynn Ferguson-McHugh

Mary Lynn Ferguson-McHugh - Πρόεδρος Ομίλου, Παγκόσμιος Κλάδος Οικογενειακής Περιποίησης και Παγκόσμια Δημιουργία Μάρκας και Καινοτομία, P&G Ventures

Διευθύνων Σύμβουλος – Επιχειρήσεις Οικογενειακής Φροντίδας και P&G

Thomas M. Finn

Thomas M. Finn - Πρόεδρος, Παγκόσμιος Κλάδος Προσωπικής Φροντίδας Υγείας

Πρόεδρος – Ατομική Υγειονομική Φροντίδα

Kathleen B. Fish

Kathleen B. Fish - Διευθύντρια Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Fama Francisco

Fama Francisco - Πρόεδρος, Παγκόσμιος Κλάδος Γυναικείας Περιποίησης

Διευθύνων Σύμβουλος – Βρεφική και Γυναικεία Φροντίδα

Tracey Grabowski

Tracey Grabowski

Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων

Shailesh G. Jejurikar

Shailesh G. Jejurikar - Πρόεδρος, Παγκόσμιος Κλάδος Φροντίδας Υφασμάτων και Οργάνωσης Δόμησης Μάρκας, Παγκόσμιος Κλάδος Φροντίδας Υφασμάτων και Νοικοκυριού, Εκτελεστικός Χορηγός Παγκόσμιας Βιωσιμότητας

Διευθύνων Σύμβουλος – Περιποίηση Υφασμάτων και Οικιακή Φροντίδα

Henry Karamanoukian

Henry Karamanoukian - Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Διάθεση στην Αγορά, Κίνα

Πρόεδρος – Go-to-Market, Κίνα και Περιποίηση Μαλλιών, Ευρύτερη Κίνα

R. Alexandra Keith

R. Alexandra Keith - Πρόεδρος, Παγκόσμιος Κλάδος Περιποίησης Μαλλιών και Τομέας Ομορφιάς

Διευθύνων Σύμβουλος – Ομορφιά

Deborah P. Majoras

Deborah P. Majoras - Διευθύντρια Νομικού και Γραμματέας

Διευθυντής και Γραμματέας Νομικής Υπηρεσίας

Shelly McNamara

Shelly McNamara

Ανώτερος Αντιπρόεδρος – Διευθυντής Διαφορετικότητας & Ένταξης και Ανθρωπίνων Πόρων, Εταιρικοί ρόλοι

Jon R. Moeller

Jon R. Moeller - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Οικονομικού

Αντιπρόεδρος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων και Οικονομικός Διευθυντής

Julio Nemeth

Julio Nemeth - Πρόεδρος, Παγκόσμιες Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Διευθυντής Προμηθειών

Javier Polit

Javier Polit - Διευθυντής Πληροφοριών

Διευθυντής Τμήματος Πληροφοριών

Juan Fernando Posada

Juan Fernando Posada - Πρόεδρος, Λειτουργίες Πωλήσεων και Αγοράς στη Λατινική Αμερική

Πρόεδρος – Λατινική Αμερική

Matthew S. Price

Matthew S. Price - Πρόεδρος, Λειτουργίες Πωλήσεων και Αγοράς στην Ευρύτερη Κίνα

Πρόεδρος – Ευρύτερη Κίνα

Marc S. Pritchard

Marc S. Pritchard - Διευθυντής Brand

Διευθυντής Μάρκας

Sundar Raman

Sundar Raman

Πρόεδρος – Φροντίδα Υφασμάτων, Βόρεια Αμερική και Επαγγελματίας P&G

Valarie Sheppard

Valarie Sheppard

Λογιστής και Ταμίας και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - Επικεφαλής Μετάβασης Εταιρείας

Mindy Sherwood

Mindy Sherwood

Πρόεδρος– Global Walmart

Kirti Singh

Kirti Singh - Αντιπρόεδρος, Παγκόσμιος Κλάδος Γνώσης Καταναλωτών και Αγοράς

Διευθυντής Ανάλυσης και Διερεύνησης Δεδομένων

Markus Strobel

Markus Strobel - Πρόεδρος, Παγκόσμιος Κλάδος Περιποίησης Δέρματος και Προσωπικής Περιποίησης

Προέδρος – Παγκόσμια Ατομική Φροντίδα και Περιποίηση Επιδερμίδας

Magesvaran Suranjan

Magesvaran Suranjan - Πρόεδρος, Λειτουργίες Πωλήσεων και Αγοράς στις Περιφέρειες Ασίας‑Ειρηνικού‑Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής

Πρόεδρος – Ασία/Ειρηνικός, Μέση Ανατολή και Αφρική

Loïc Tassel

Loïc Tassel - Πρόεδρος, Λειτουργίες Πωλήσεων και Αγοράς στην Ευρώπη

Πρόεδρος – Ευρώπη

Carolyn Tastad

Carolyn Tastad - Πρόεδρος Ομίλου, Λειτουργίες Πωλήσεων και Αγοράς στη Βόρεια Αμερική, και Εκτελεστικός Χορηγός Ισότητας των Φύλων

Πρόεδρος Ομίλου – Βόρεια Αμερική και Διευθυντής Πωλήσεων

Monica Turner

Monica Turner

Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Πωλήσεις, Βόρεια Αμερική