Διάρθρωση και διακυβέρνηση

Η εταιρική διάρθρωσή μας προσφέρει τα γενικά τα οφέλη μιας διεθνούς εταιρείας μαζί με ακεραιότητα και συνάφεια προς τους καταναλωτές σε περισσότερες από 180 χώρες στις οποίες πωλούνται τα προϊόντα της P&G. Κάντε κλικ για να μάθετε περισσότερα για ένα θέμα.