ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΗΣ P&G
""

Υπευθυνοτητα στην
κατηγορια προιοντων
ομορφιας της P&G.

Το σχέδιο μας για τις επόμενες γενιές

Η δημιουργία ενός βιώσιμου κόσμου που βελτιώνει την ποιότητα ζωής, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύει το περιβάλλον είναι εφικτή, ακόμα και με την εμφάνιση σημαντικών αλλαγών και εξελίξεων.

Η Υπευθυνότητα στην Κατηγορία προϊόντων ομορφιάς της P&G αποτελεί μια συστημική προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων, ενώ παράλληλα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις προκλήσεις του "σήμερα" και την ανάπτυξη του "αύριο".

Η Υπευθυνότητα στην Κατηγορία προϊόντων ομορφιάς της P&G δεν αποτελεί κάτι ξεχωριστό. Είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο.

-Alex Keith,
CEO, P&G Beauty

Η προσέγγιση και οι κατευθυντήριες αρχές μας

Όροι όπως φυσικό, βιολογικό, καθαρό και βιώσιμο χρησιμοποιούνται ευρέως στον κλάδο της ομορφιάς. Όμως πολλοί από τους όρους αυτούς έχουν ασαφείς ορισμούς ή συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι το να εστιάζουμε σε μια μόνο συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να επηρεάσει τις υπόλοιπες. Τα φυσικά συστατικά δεν είναι απαραιτήτως ασφαλή ή βιώσιμα. Οι ισχυρισμοί σχετικά με τα συνθετικά και τα φυσικά υλικά μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία για πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις ή έκπληξη για το γεγονός ότι ορισμένα υλικά, παρόμοια με τα φυσικά, μπορεί να είναι πιο βιώσιμα από εκείνα που προέρχονται από φυσικές πηγές.

Στην P&G Beauty πιστεύουμε ότι ο τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων είναι σημαντικός. Έτσι, ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε ένα νέο πλάνο για να διασφαλίσουμε ότι τα θετικά οφέλη μιας περιοχής δεν θα έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες στις υπόλοιπες.

Συστημική Προσέγγιση

Συστημική Προσέγγιση

Για να έχουμε ουσιαστική πρόοδο, χρειαζόμαστε μια συστημική προσέγγιση, με σκοπό να αποφύγουμε την «εναλλαγή προβλημάτων», δηλαδή την επίλυση ενός ζητήματος και τη δημιουργία ενός άλλου στην πορεία.

Για τον κλάδο της ομορφιάς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τις περιβαλλοντικές πρακτικές για να διαχωρίσουμε την αλληλεξάρτηση όλων των πτυχών που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και την εταιρική συμπεριφορά - με άλλα λόγια όλες εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν σημασία για εσάς όταν επιλέγετε ένα προϊόν ομορφιάς και για τον κόσμο στον οποίο ζούμε.

Η Υπευθυνότητα στην Κατηγορία προϊόντων ομορφιάς της P&G αποτελεί τη δέσμευσή μας να είμαστε μια θετική δύναμη για τον κλάδο της ομορφιάς στον κόσμο. Είναι μια συστημική προσέγγιση που αναγνωρίζει τη σχέση και την αλληλεξάρτηση πέντε βασικών αρχών: Ποιότητα & Απόδοση, Ασφάλεια, Βιωσιμότητα, Διαφάνεια, Ισότητα & Συμπερίληψη.

Για να βρούμε λύσεις που με τη σειρά τους δημιουργούν άλλες λύσεις πρέπει να σκεφτούμε τον κόσμο ως αλληλεπιδρώντα συστήματα αντί να βλέπουμε τα πράγματα ως κάτι στατικό ή ως ένα μεμονωμένο ζήτημα.

Πέντε αλληλένδετες κατευθυντήριες αρχές

Η Υπευθυνότητα στην Κατηγορία προϊόντων ομορφιάς της P&G διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν παρέχει κορυφαία απόδοση - ένα από τα σημαντικότερά μας πλεονεκτήματα - και ότι κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί, διαμορφωθεί και παραχθεί με γνώμονα την υγεία και ασφάλειά σας, της κοινωνίας και του κόσμου στον οποίο ζούμε. Μέσα απο την Υπευθυνότητα στην Κατηγορία προϊόντων ομορφιάς της P&G, εργαζόμαστε για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, ενθαρρύνοντας συζητήσεις και επηρεάζοντας συμπεριφορές που προσβλέπουν σε θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ποιότητα και απόδοση

Ποιότητα και απόδοση

Όλα ξεκινούν με την κατανόηση των διαφορετικών αναγκών και επιθυμιών που έχουν οι γυναίκες και οι άνδρες σε όλο τον κόσμο στον κλάδο της ομορφιάς. Τα προϊόντα μας προσφέρουν εξαιρετικά και αισθητά οφέλη. Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας συστατικά τόσο τεχνητά όσο και φυσικά και οι δοκιμές μας υπερβαίνουν κατά πολύ τις προδιαγραφές του κλάδου.

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Για περισσότερα από 181 χρόνια, η ασφάλεια αποτελεί βασικό συστατικό της P&G. Προτού χρησιμοποιήσουμε ένα συστατικό ή προωθήσουμε ένα προϊόν στην αγορά, εφαρμόζουμε τις υψηλότερες επιστημονικές προδιαγραφές, συχνά υπερβαίνοντας εκείνες των κορυφαίων ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια κάθε συστατικού καθώς και ότι όλα τα προϊόντα είναι ασφαλή και αναγνωρίζονται ως ασφαλή από τους επιστήμονες, τις ΜΚΟ και τους καταναλωτές.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Χρησιμοποιούμε τα προϊόντα μας ως θετική δύναμη για τον κλάδο της ομορφιάς στον κόσμο, προς όφελος των ανθρώπων και του πλανήτη. Εστιάζουμε στις σημαντικότερες ευκαιρίες για περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική επιρροή. Θέτουμε στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες τα ίδια υψηλά πρότυπα που έχουμε θέσει στον εαυτό μας: να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τους πόρους, να προστατεύουν το περιβάλλον, να ενεργούν με κοινωνική ευθύνη, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε για την υπεύθυνη προμήθεια υλικών της P&G Beauty.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ P&G BEAUTY
Διαφάνεια

Διαφάνεια

Είναι απλό! Στόχος μας είναι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με το τι περιέχουν τα προϊόντα μας, παρέχοντας σαφείς, αξιόπιστες και προσβάσιμες πληροφορίες για τα συστατικά τους. Με άλλα λόγια, αν δεν βρείτε εδώ αυτό που αναζητάτε ή στις ιστοσελίδες των προϊόντων της P&G, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να μπορέσουμε να σας κατευθύνουμε.

Ισότητα και συμπερίληψη

Ισότητα και συμπερίληψη

Αναδεικνύουμε τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη πέρα από την εκπροσώπηση των γυναικών, ώστε να προωθήσουμε την Ισότητα και τη Συμπερίληψη όλων των ανθρώπων διαφορετικών φυλών, εθνοτήτων, πολιτισμών, πνευματικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ικανοτήτων και υπόβαθρου, μέσα στις ομάδες μας, μέσω των προϊόντων μας, στον τρόπο επικοινωνίας μας και σε όλη την εφοδιαστική μας αλυσίδα.

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι του προγράμματος Ambition 2030 της P&G αποτελούν τους θεμελιώδεις στόχους της P&G Beauty. Για την πλατφόρμα μας P&G Responsible Beauty έχουμε θέσει επιπρόσθετους στόχους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το όραμά μας να είμαστε μια θετική δύναμη για την ομορφιά στον κόσμο. Έχουμε θέσει αυτούς τους στόχους για να μας βοηθήσουν να έρθουμε πιο κοντά στην επίτευξη αυτού του οράματος, αλλά δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Μαζί με τους συνεργάτες μας θα εξελίσσουμε και θα επικαιροποιούμε τους στόχους μας, καθώς συνεχίζουμε να μαθαίνουμε.

Οι μάρκες μας σε δράση

Pantene Japan: Τέλος στις προκαταλήψεις για τα μαλλιά

Pantene Japan: Τέλος στις προκαταλήψεις για τα μαλλιά

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, το πρόγραμμα #HairWeGo της Pantene Japan προκάλεσε μια σημαντική πολιτιστική αλλαγή, που οδήγησε στην απομάκρυνση μακροχρόνιων προκαταλήψεων για τα μαλλιά που βιώνουν οι νεαρές Γιαπωνέζες. Το #HairWeGo έφερε στο επίκεντρο την υποχρεωτική έννοια του «shūkatsu» ή αλλιώς τα μαλλιά «για την ανεύρεση εργασίας»: ίσια, μαύρα και τραβηγμένα σε μια πλαϊνή, χαμηλή αλογοουρά. Η Pantene Japan συνεργάστηκε με 139 από τις κορυφαίες εταιρείες της χώρας, για να δείξει τη στήριξή της σε σημερινές και μελλοντικές εργαζόμενες, οι οποίες επέλεξαν να απαρνηθούν τα μαλλιά shūkatsu για χάρη του προσωπικού τους στυλ. Επιπλέον, η Pantene Japan στόχευσε στην αντιμετώπιση διακρίσεων που σχετίζονται με τα μαλλιά στο σχολείο. Το καλοκαίρι του 2019, ένα αίτημα εμπνευσμένο από την καμπάνια #HairWeGo της Pantene Japan, οδήγησε το Μητροπολιτικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης του Τόκιο (Tokyo Metropolitan Board of Education) να αλλάξει μόνιμα την πολιτική στα σχολεία.

Olay: Ένα μέλλον που ξαναγεμίζει

Olay: Ένα μέλλον που ξαναγεμίζει

Η Olay ήταν η πρώτη μάρκα περιποίησης της επιδερμίδας με δυνατότητα επαναγεμίσματος, η οποία λάνσαρε ανακυκλώσιμες επαναγεμιζόμενες κάψουλες για τη δημοφιλή ενυδατική κρέμα της Regenerist στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πωλώντας τις κάψουλες σε δοχεία από 100% ανακυκλωμένο χαρτί χωρίς εξωτερικό χαρτόνι. Μια έκδοση περιορισμένης κυκλοφορίας σε ροζ χρώμα, η οποία κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019 που αποτελεί το μήνα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού, εξαντλήθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα. Εάν λάβει θετική ανταπόκριση απο τους καταναλωτές, το πρόγραμμα με τις κάψουλες θα μπορούσε να μειώσει τη χρήση πάνω από 453.600 κιλών πλαστικού.

Herbal Essences: Αυθεντικά, πιστοποιημένα συστατικά

Για να μάθετε περισσότερα για τη συλλογή φυτών των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων, κάντε κλικ εδώ.

Herbal Essences: Αυθεντικά, πιστοποιημένα συστατικά

Το Herbal Essences αποτελεί την πρώτη μάρκα περιποίησης μαλλιών παγκοσμίως που συνεργάζεται με τους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους (RBG) του Κιου, μια παγκόσμια Αρχή στον κλάδο της Βοτανολογίας. Οι επιστήμονες των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων έχουν αξιολογήσει αυστηρά τα βασικά συστατικά των βοτάνων στη σειρά bio:renew του Herbal Essences για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα και την ποιότητά τους. Η απαράμιλλη γνώση των ίδιων για τα φυτά και τις ιδιότητές τους, σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία των βοτανικών συλλογών, καθιστά τους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους τον ιδανικό συνεργάτη για το Herbal Essences αναφορικά με την εύρεση της νέας γενιάς φυσικών συστατικών που θα είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και θα προέρχονται από βιώσιμες πηγές.

Secret και Old Spice: Η δύναμη του χαρτιού

Secret και Old Spice: Η δύναμη του χαρτιού

Για να γιορτάσουν την 50ή επέτειο της Ημέρας της Γης, το Old Spice και η Secret ήταν οι πρώτες κορυφαίες μάρκες που χρησιμοποίησαν συσκευασίες αποσμητικών, οι οποίες αποτελούνται αποκλειστικά από χαρτί και δεν περιέχουν πλαστικό. Η συσκευασία χάρτινου σωληναρίου, κατασκευασμένη από 90% ανακυκλωμένο χαρτί πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών (Forest Stewardship Council), διαθέτει σχεδιασμό «push up» και παρέχει μια βιώσιμη εναλλακτική για τις κατά κύριο λόγο πλαστικές συσκευασίες πολλαπλών υλικών. Η μετατροπή μόλις του 10% των σημερινών συσκευασιών αποσμητικών σε ανακυκλωμένο χαρτί ή άλλο ανακυκλώσιμο υλικό, θα μπορούσε να εξαλείψει ως και 680.400 κιλά πλαστικών απόβλητων ετησίως.

Δυνατότητα επαναγεμίσματος και επαναχρησιμοποίησης περισσότερων συσκευασιών

Δυνατότητα επαναγεμίσματος και επαναχρησιμοποίησης περισσότερων συσκευασιών

Στην Ευρώπη, η P&G Beauty προσφέρει ένα νέο σύστημα επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών αλουμινίου με δυνατότητα επαναγεμίσματος για τα προϊόντα Pantene, Aussie, Head & Shoulders και Herbal Essences, μαζί με πλήρως ανακυκλώσιμες ανταλλακτικές συσκευασίες, κατασκευασμένες από 60% λιγότερο πλαστικό, συγκριτικά με τα κοινά μπουκάλια σαμπουάν. Το νέο σύστημα θα είναι διαθέσιμο σε έως και 200 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη και αναμένεται να σταματήσει την παραγωγή περίπου 300 εκατομμυρίων συσκευασιών από πρωτογενές πλαστικό ανά έτος, με έναρξη το 2021.

Η συνεισφορά μας

Ως μέρος της Υπευθυνότητας στην Κατηγορία προϊόντων ομορφιάς της P&G, δεσμευόμαστε να εμπνεύσουμε άλλους, να εξελιχθούμε και να επιφέρουμε τη θετική αλλαγή, καθιστώντας τεχνολογίες, προγράμματα και διαδικασίες δημοσίως διαθέσιμες. Μερικές απο τις δράσεις μας βρίσκονται παρακάτω ενώ, θα μοιραστούμε περισσότερες μαζί σας με την πάροδο του χρόνου.

Οδηγός για την Αξιολόγηση της Ασφαλούς Χρήσης των Φυτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Ομορφιάς

Οδηγός για την Αξιολόγηση της Ασφαλούς Χρήσης των Φυτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Ομορφιάς

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός με παραδείγματα, πρακτικά εργαλεία και βασικές πληροφορίες, που ενσωματώνει γνώσεις πάνω από μια δεκαετία δημοσιευμένης έρευνας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 40 δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα περιοδικά και περισσότερων από 50 περιλήψεων, αφισών και παρουσιάσεων που υποβλήθηκαν σε επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις.

Ασφαλής χρήση των φυτικών προϊόντων στα προϊόντα ομορφιάς

Οι συνεργάτες μας

Οι μακροπρόθεσμες συνεργασίες είναι καθοριστικής σημασίας για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με πολλούς από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως σε διάφορους τομείς, από τη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα των συσκευασιών και την ασφάλεια για το δέρμα, στα πλαίσια του Συμβουλίου Επιτροπής της P&G Responsible Beauty (RBAC).

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Η Rainforest Alliance επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο παραγωγής, προμήθειας και κατανάλωσης στον κόσμο και εμείς αναγνωρίζουμε ότι οι ισχυρές συνεργασίες είναι το κλειδί για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής. Μέσω του Συμβουλίου Επιτροπής της P&G Responsible Beauty, η P&G Beauty αξιοποιεί τη δύναμη των συνεργασιών για να προτείνει καινοτόμες λύσεις και να εξερευνήσει ευκαιρίες στον τομέα της βιωσιμότητας.
—Samantha Morrissey, Sector Lead, Forest Products

Royal Botanic Gardens - Kew

Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι του Κιου

«Η συνεργασία των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων με την P&G έχει αποδειχθεί πολύ παραγωγική επιστημονικά, συγκεντρώνοντας επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους με κοινό στόχο την αποκωδικοποίηση της χημείας των φυτών, για την παροχή αποτελεσματικών προϊόντων ομορφιάς - με επιπρόσθετη ανάγκη τα φυτά αυτά να είναι βιώσιμα και να συμβάλλουν στη στήριξη των κοινοτήτων που τα φροντίζουν».
—Monique Simmonds, PhD, Deputy Director of Science

World Wildlife Fund

World Wildlife Fund

«Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με την P&G, εκτιμώντας την καινοτομία, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της P&G Responsible Beauty περιλαμβάνει ηγετικά στελέχη με ποικίλο τρόπο σκέψης για να διαμορφώσει μια παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Όταν οι προκλήσεις για την προστασία του πλανήτη μας είναι τόσο σύνθετες, οι λύσεις θεωρούνται κι αυτές εγγενώς σύνθετες. Το Συμβούλιο Επιτροπής της P&G Responsible Beauty προσφέρει μια προσέγγιση πρόληψης στην αναζήτηση και ανταλλαγή γνώσεων».
—Mary Ta, Program Officer, Sustainability R&D

 Skin Health Alliance

Skin Health Alliance

«Η ευημερία των καταναλωτών και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων που χρησιμοποιούν βρίσκονται στο επίκεντρο των ηθικών αξιών της Skin Health Alliance. Η σχέση μας με την P&G Beauty μετράει πάνω από μια δεκαετία, κατά τη διάρκεια της οποίας η P&G έχει αποδείξει με συνέπεια ότι οι αυστηρές προδιαγραφές υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας της ευθυγραμμίζονται με τις δικές μας».
—Dr. Thivi Maruthappu, SHA Dermatologist

Roundtable on Sustainable Biomaterials

Roundtable on Sustainable Biomaterials

«Ως Roundtable on Sustainable Biomaterials είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε τεχνικό συνεργάτη της P&G, παρέχοντας συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την προμήθεια των υλικών. Το Συμβούλιο Επιτροπής της P&G Responsible Beauty, μια ποικιλόμορφη σύμπραξη οργανισμών, έχει συγκεντρώσει μια ανεκτίμητη βάση γνώσεων που θα επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε όλο το φάσμα των πτυχών της βιωσιμότητας».
—Nicola Noponen, Global Technical Advisor

Shift

Shift

«Ως το κορυφαίο μη κερδοσκοπικό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης πάνω στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Shift συμβουλεύει παγκόσμιες εταιρείες, οι οποίες εργάζονται για την ενσωμάτωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το φάσμα της εργασίας και το σύστημα αξιών τους. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες όπως η P&G που αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τις προκλήσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να τους βοηθήσουμε να πραγματοποιήσουν αλλαγές ικανές να προσφέρουν επιθυμητά αποτελέσματα στους ανθρώπους».
—Rachel Davis, Vice President, Shift