Επικοινωνία

Μάρκες και
προϊόντα

Ιστότοπος

Θέσεις εργασίας
στην P&G

Ιστότοπος
""

Συνεργάτες και προμηθευτές

Για τους τωρινούς και τους μελλοντικούς Προμυθευτές η P&G διαθέτει την Ιστοστελίδα Προμηθευτών, έναν ιστότοπο που προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες.

Προμηθευτής της P&G
""

Πρόγραμμα Connect + Develop, συνεργάτες στην καινοτομία

Η P&G αναζητεί ενεργά νέα προϊόντα, συσκευασίες, τεχνολογίες, διαδικασίες και εμπορικούς δεσμούς που χάρη στην καινοτομία και την αειφορία τους μπορούν να βελτιώσουν τις ζωές των καταναλωτών του κόσμου.

Πρόγραμμα Connect + Develop, συνεργάτες στην καινοτομία
""

MME

Αν είστε δημοσιογράφος και θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας, παρακαλώ να μας στείλετε ένα email με τα στοχεία επικοινωνίας σας.

Τα νέα μας
""

Υποστήριξη πρώην εργαζομένων

Η P&G παρέχει Γραμμή Επικοινωνίας σε πρώην εργαζομένους, προσφέροντας βοήθεια σε ερωτήματα που σχετίζονται με το Ανθρώπινο δυναμικό.

Γραμμή Επικοινωνίας

Παγκόσμια παρουσία

Greece

Αγίου Κωνσταντίνου 49
Μαρούσι, Αθήνα 15124